Võ lâm Phong Vân 21 PHÁI FREE【S4-NghichThien】

võ lâm phong vân
Server Mới Ra

Thông báo ra mắt 2 máy chủ mơi 【S1+3-PhongVan】VÀ 【S4-NghichThien. Trong thời gian này có vô số các event tiếp tục diễn ra  và tham  gia của nhiều anh em mới. Võ lâm Phong Vân 21 PHÁI phiên bản võ lâm mobile lậu vui, giải trí trong ngày lễ hoặc cuối tuần.

Giới thiệu Võ lâm Phong Vân

❌VÕ LÂM PHONG VÂN 21 PHÁI FREE
🕗 KHAI MỞ EVENT ĐUA TOP ở các Server【S1+3-PhongVan】VÀ 【S4-NghichThien】
🕗 Thời gian diễn ra: 00:00 ngày 02/05/2021 (Chủ Nhật) – 24:00 ngày 08/05/2021 (Thứ 7)

võ lâm phong vân

════XẾP HẠNG ĐUA TOP════

🎖 TOP BANG HỘI – S1+3
️ Hạng 1 : Chiến mã ấn ký 50.000.000, Lôi Hồn 50.000.000, Mã Bài 100.000.000. Phong Vân Bảo Châu 20000, Phong Vân Lệnh 20000.
️ Hạng 2 : Chiến mã ấn ký 40.000.000, Lôi Hồn 40.000.000, Mã Bài 80.000.000. Phong Vân Bảo Châu 15000, Phong Vân Lệnh 15000.
️ Hạng 3 : Chiến mã ấn ký 25.000.000, Lôi Hồn 25.000.000, Mã Bài 50.000.000. Phong Vân Bảo Châu 10000, Phong Vân Lệnh 10000.

🎖 TOP BANG HỘI – S4
️ Hạng 1 : Chiến mã ấn ký 100.000.000, Lôi Hồn 100.000.000, Mã Bài 100.000.000. Phong Vân Bảo Châu 30000, Phong Vân Lệnh 30000.
️ Hạng 2 : Chiến mã ấn ký 80.000.000, Lôi Hồn 80.000.000, Mã Bài 80.000.000. Phong Vân Bảo Châu 25000, Phong Vân Lệnh 25000.
️ Hạng 3 : Chiến mã ấn ký 50.000.000, Lôi Hồn 50.000.000, Mã Bài 50.000.000. Phong Vân Bảo Châu 20000, Phong Vân Lệnh 20000.

🎖 TOP LỰC CHIẾN S4
🔴Tốp 1:
Phong Vân Bảo Châu 50000, Phong Vân Lệnh 50000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 10★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 10★ + Olympus 10★
Bí bảo CH 4800
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 4 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 11 ★).
🔴Tốp 2:
Phong Vân Bảo Châu 45000, Phong Vân Lệnh 45000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 9★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 9★ + Olympus 9★
Bí bảo CH 4700
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 4 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 11 ★).
🔴Tốp 3:
Phong Vân Bảo Châu 40000, Phong Vân Lệnh 40000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 8★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 8★ + Olympus 8★
Bí bảo CH 4600
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 4 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 11 ★).
🔴Tốp 4:
Phong Vân Bảo Châu 35000, Phong Vân Lệnh 35000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 7★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 7★ + Olympus 7★
Bí bảo CH 4400
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 3 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 10 ★).
🔴Tốp 5:
Phong Vân Bảo Châu 30000, Phong Vân Lệnh 30000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 6★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 6★ + Olympus 6★
Bí bảo CH 4200
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 3 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 10 ★).
🔴Tốp 6:
Phong Vân Bảo Châu 25000, Phong Vân Lệnh 25000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 5★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 5★ + Olympus 5★
Bí bảo CH 4100
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 3 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 10 ★).
🔴Tốp 7-10:
Phong Vân Bảo Châu 22000, Phong Vân Lệnh 22000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 4★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 4★ + Olympus 4★
Bí bảo CH 3900
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 2 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 9 ★).
🔴Tốp 11-15:
Phong Vân Bảo Châu 20000, Phong Vân Lệnh 20000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 3★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 3★ + Olympus 3★
Bí bảo CH 3800
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 2 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 9 ★).
🔵Tốp 16-20:
Phong Vân Bảo Châu 18000, Phong Vân Lệnh 18000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 2★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 2★ + Olympus 2★
Bí bảo CH 3700
Các loại đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại => Công thêm 1 ★ (Tính tai thời điểm chốt Top. Ví dụ chốt top đá 7★, quà top nâng nên đá 8 ★).
🔵Tốp >20:
Phong Vân Bảo Châu 15000, Phong Vân Lệnh 15000.
Chân Nguyên 【Phong★Vân】Thiên Sứ 1★ 10 cái.
Sét đá hồn Chiến Thần Tam Quốc 0★ + Olympus 0★

EVENT NẠP S1+S2+S3+S4

Áp dụng  cho các máy chủ S1+S2+S3+S4

Chỉ cần nạp bất kì sẽ nhận các phần thưởng giá trị:

1. GÓI NÂNG TRANG BỊ

Gói 50k
Chí Tôn Lệnh 15.000.000, Ngọc Chí Tôn 15.000.000, Phong Vân Lệnh 150, Phong Vân Bảo Châu 150

Gói 100K
Chí Tôn Lệnh 30.000.000, Ngọc Chí Tôn 30.000.000, Phong Vân Lệnh 300, Phong Vân Bảo Châu 300

Gói 200K
Chí Tôn Lệnh 60.000.000, Ngọc Chí Tôn 60.000.000, Phong Vân Lệnh 700, Phong Vân Bảo Châu 700

2. GÓI NÂNG CẤP NGỰA

Gói 50k
Chiến mã ấn ký 5.000.000, Lôi Hồn 5.000.000, Mã Bài 30.000.000

Gói 100k
Chiến mã ấn ký 15.000.000, Lôi Hồn 15.000.000, Mã Bài 100.000.000

3. GÓI ĐÁ HỒN:

Gói 100K

Full set đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại 7 ☆

Gói 200K

Full set đá Truyền thuyết, Vô Song Siêu, Đỉnh Thiên, Lập Địa, Thần Thoại 8 ☆

Các bạn, quý anh em gần xa nhớ tham gia giải trí nhé.

VLTK Mobile Võ Lâm Bạch Hổ, 24 phái, khởi đầu lv 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *