Bản Đồ Luyện Công Võ Lâm 1, Địa Điểm Train Nhanh

Bản Đồ Luyện Công Võ Lâm 1
Server Mới Ra

Là tân thủ hoặc những người mới chơi lại võ lâm 1 chắc hẳn sẽ không thể nhớ nỗi bản đồ luyện công võ lâm 1 bởi quá nhiều địa điểm. Mỗi cấp độ cần tìm nơi train nhanh mà hiệu quả giúp kiếm nhiều exp và cải thiện level. Sau đây là một vài địa điểm train quái tham khảo giúp anh em tăng cấp nhanh trong võ lâm nhé.

Lý do chọn map luyện công?

Mỗi map có thiết kế phù hợp với level vì vậy chọn đúng map train sẽ tiết kiệm thời gian và lên level nhanh hơn.

Tăng kinh nghiệm nhanh hơn, đỡ tốn thời gian di chuyển đi và về.

Trường hợp chọn map quá khó so với level khiến việc tiêu diệt quái lâu, chúng ta tốn thêm chi phí mua máu, mana.

Bản đồ luyện công 1x (cấp 10 đến 19)

Đối với các cấp độ đầu tiên nên chọn các map sau train quái:

 • Hoả Sơn Đảo
 • Bên cạnh khu vực Thành Thị
 • Bên cạnh Thập Đại Môn Phái
 • Mật Thất Mộc Nhân: Môn phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường (sau bức tượng phật)
 • Nam Nhạc Trấn: Tương Dương => Ba Lăng Huyện
 • Nhạn Đãng Sơn: Lâm An => Long Tuyền Thôn
 • Thiên nhẫn giáo tầng 1 và 2: đi từ Biện Kinh => Thiên Nhẫn Giáo
 • Dược Vương Cốc: Phượng Tường => Long Môn Trấn

Bản đồ luyện công 2x (cấp 20 đến 29)

Cấp độ 2x anh em tham khảo các địa điểm train quái và đường đi chi tiết như sau:

 • Bạch Thủy Động (đi từ Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn đến Bạch Thủy Động)
 • Kiếm Các Thục Đạo (Đi từ Phượng Tường Nam qua Kiếm Các Thục Đạo).
 • Kiếm Các Trung Nguyên (đi từ Biện Kinh Nam => Phục ngưu sơn Tây => Thiên Tâm Động => Kiếm Các
 • Kiếm Các Tây Nam (đi từThành Độ Bắc => Kiếm các tây Nam)
 • Vũ Lăng Sơn (chúng ta đi từ Tương Dương => Ba Lăng Huyện đến Vũ Lăng Sơn)
 • Tần Lăng (chúng ta đi từ Phượng Tường Đông đến Tần Lăng)
 • Phục Lưu Động (bắt đầu đi từ Tương Dương => Ba Lăng Huyện => Vũ Lăng Sơn đến Phục Lưu Động)

Bản đồ luyện công 3x (cấp 30 đến 39)

 • Map Vũ Di Sơn, đi từ Lâm An => Long Tuyền Thôn => Vũ Di Sơn hoặc còn cách đi khác là chạy qua Ngũ Độc Giáo => Vũ Di Sơn
 • Map Bạch Vân Động ((bắt đầu đi từ Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn đến Bạch Vân Động)
 • Map Kim Quang Động (đi từ Phượng Tường Nam => Kiếm Các Thục Đạo đến map Kim Quang Động
 • Map Thanh Thành Sơn (đi từ Thành Đô Tây đến Thanh Thành Sơn)
 • Map Toả Vân Động (đi từ Phượng Tường => Kiếm Các Thục Đạo=> Kim Quang Động => Toả Vân Động
 • Map Tuyết Báo Động ((đi từ Phượng Tường => Long Môn Trấn => Dược Vương Cốc đến Tuyết Báo Động.
 • Map Thổ Phỉ Động (bắt đầu đi từ Đại Lý Phủ => Điểm Thương Sơn đến Thổ Phỉ Động)
 • Map Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng (đi từ Phượng Tường => Tần Lăng => Mê Cung Lăng Tần Thủy Hoàng)
 • Map Yến Tử Động (đi theo hướng dẫn sau Thần Hành Phù=> Khỏa Lăng Động => Yến Tử Động.
 • Map Thục Cương Sơn (đi theo hướng dẫn Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn)
 • Map Điểm Thương Sơn (chúng ta đi từ Đại Lý => Điểm Thương Sơn)

Bản đồ luyện công 4x (cấp 40 đến 49)

 • Map Điểm Thương Động tầng 1,2,3. (di chuyển từ Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Điểm Thương Động)
 • Map Thần Tiên Động (di chuyển từ Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Thần Tiên Động)
 • Kinh Hoàng Động (di chuyển ttuwf Thành Đô Bắc => Kiếm các tây Nam => Kinh Hoàng Động)

Bản đồ luyện công 5x (cấp 50 đến 59)

 • Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3, quái hệ kim, Thủy (đi từ Biện Kinh Tây -> Mê Cung Thiêt Tháp)
 • Thiên Tâm Tháp tầng 1,2. quái hệ quái hỏa và mộc ((đi từ Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp)
 • Bảo Ngọc Hoa Động, quái kim và thổ (đi từ Ngũ Độc Giáo -> Vũ Di Sơn -> Bảo Ngọc Hoa Động)
 • Ác bá địa đạo, quái hỏa và mộc (đi từ Đại Lý Phủ -> Ác bá địa đạo)
 • Thiên Tâm Động, quái hệ mộc (đi từ Biện Kinh Nam -> Phục Ngưu Sơn -> Thiên Tâm Động)
 • Nghiệt Long Động, quái hệ kim thổ ((đi từ Long Tuyền thôn -> La Tiêu Sơn-> Nghiệt Long Động)
 • Tường Vân Động tầng 1,quái kim và thủy (đi từ Dương Châu Bắc -> Cái Bang -> Tường Vân Động).
 • Sơn động dưới đáy Động đình Hồ tầng 1 2 ((đi từ Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Động định Hồ)
 • Hương Thuỷ Động, quái đủ 5 hệ (đi từ Thành Đô Tây -> Thanh Thành Sơn -> Hương Thuỷ Động.)

map luyện công

Bản đồ luyện công 6x (cấp 60 đến 69)

 • Thiên Tâm Tháp tầng 3, ngũ hành quái hệ Hoả, Mộc. Di chuyển từ Đại Lý Phủ -> Thiên Tâm Tháp
 • 108 La Hán Trận, ngũ hành quái hệ Mộc, Hoả, di chuyển từ Biên Kinh Nam -> Thiếu Lâm Tự -> La Hán Đường -> đi phía sau tượng Phật -> 108 La Hán Trận
 • Tường Vân Động tầng 2,3,4, ngũ hành quái hệ kim thủy. Di chuyển từ Dương Châu Tây -> Cái Bang -> Tường Vân Động
 • Nha Môn Mật Đạo, ngũ hành quái hệ Mộc, Thuỷ, di chuyển từ Tương Dương Phủ -> Nha Môn Mật Đạo
 • Dương Giác Động, ngũ hành quái Thổ, Kim, di chuyển từ Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn->Dương Giác Động
 • Thiên Nhân Giáo Thánh Động, ngũ hành quái hệ kim. Đi từ Biện Kinh Bắc -> Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên Nhẫn Địa Thất -> Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo -> Thiên Nhẫn Giáo Thánh Động.
Một số map luyện công 6x khác:
 • Linh Cốc Động. Đi từ Dương Châu Tây -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động hoặc đi từ Thần Hành Phù -> Tiến Cúc Động -> Linh Cốc Động
 • Thanh Loa Đảo Sơn Động. anh em di chuyển từ Ba Lăng Huyện -> Bến Tàu -> Thiên Vương Đảo -> Thanh Loa Sơn Động
 • Tầng 5 Tuyết báo động. Anh em đi từ Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động
 • Hoành Sơn Phái, anh em đi từ Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn -> Hoành Sơn Phái

Xem thêm: Tọa độ boss Hoàng Kim võ lâm 1

Bản đồ luyện công 7x (cấp 70 đến 79)

Địa điểm luyện công võ lâm 1 mốc 7x gồm:

 • Lão Hổ Động di chuyển từ: Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu -> Lão Hổ Động
 • Mê cung Lăng Tần Thủy Hoàng tầng 3. Di chuyển từ Phượng Tường Bắc -> Tần Lăng -> Lăng Tần Thủy Hoàng -> 1 -> 2 -> 3
 • Dược Vương Động tầng 2, di chuyển từ Long Môn Trấn -> Dược Vương Cốc -> Dược Vương Động
 • Lâm Du Quan,,quái đủ 5 hệ, di chuyển từ Biện Kinh Bắc -> Lâm Du Quan
 • Lưu Tiên Động tầng 6 di chuyển từ Long Môn Trấn -> Hoàng Hà Nguyên Đầu -> Lưu Tiên Động
 • Long Nhãn Động di chuyển từ Đại Lý -> Điểm Thương Sơn -> Long Nhãn Động

Bản đồ luyện công 8x (cấp 80 đến 89)

 • Lưỡng Thuỷ Động quái đủ 5 hệ, di chuyển từ: Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Nhãn Đăng Sơn -> Lưỡng Thuỷ Động
 • Thanh Khê Động, quái đủ 5 hệ, di chuyển từ Lâm An Phủ -> Long Tuyền Thôn -> Thanh Khê Động.
 • Vô Danh Động, quái đủ 5 hệ, di chuyển từ Đại Lý Phủ -> Thạch Cổ Trấn -> Vô Danh Động
 • Tuyết báo động tầng 8 di chuyển từ Phượng Tường -> Long Môn Trấn > Dược Vương Cốc – Tuyết Báo Động
 • Chân núi trường Bạch  di chuyển từ Biện Kinh Bắc -> Lâm Du Quan -> Chân Núi Trường Bạch
 • Băng Hà Động di chuyển từ Phượng Tường -> Vĩnh Lạc Trấn -> Băng Hà Động

Bản đồ luyện công 9x

Địa điểm luyện công 9x Võ Lâm 1 anh em nên tham khảo các map chính sau:

 • Sa mạc sơn động 1,2,3
 • Trường bạch sơn Nam, Bắc
 • Dược vương động tầng 4
 • Cán Viên Động
 • Tuyết báo động tầng 8
 • Mạc Cao Quật
 • Khỏa Lăng Động
 • Phong Lăng Độ

Vài thông tin nhỏ về bản đồ luyện công võ lâm 1, map train quái nhanh giúp anh em tăng lv vèo vèo trong võ lâm private nhé. Chúc thành công.

1/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *