HAPPY WOMEN’S DAY – SUN 8 MAR

Press News

HAPPY WOMEN’S DAY – SUN 8 MAR

👄 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍𝐒 𝐃𝐀𝐘 👄

[#Vietnamese below]

“Behind every successful man is a woman but behind every successful woman is herself”.

On this Women’s day, we wish all ladies the best things filled with goodness and warmth; we also wish you happiness, health, success and prosperity in the years ahead ✨

On the occasion of March 8, every lady come to Envy Club will receive 1 welcome drink at door 💕

======

“Đằng sau một người đàn ông thành công là bóng dáng của một người phụ nữ, nhưng đằng sau một người phụ nữ thành công chỉ là bản thân họ”

Vào ngày quốc tế phụ nữ, chúng tôi xin chúc tất cả phụ nữ những điều tốt đẹp nhất cùng với sự hạnh phúc và ấm cúng; bên cạnh đó luôn là sự thành công, sức khỏe trong thời gian sắp tới ✨

Vào dịp 8/3 này, tất cả các quý cô sẽ được nhận ngay 1 welcome drink khi đến với Envy Club 💕

======

☎️ Book now – 028-39-138-168

📍 74-76 Nam Ky Khoi Nghia, district 1, HCMC

#EnvyClub #EnvyAsia #VISEHospitality #Artclub #Entertainment #Asia #Vietnam #BestClub #Saigon #HoChiMinh #TheArtOfNightLife

#Sunday #WomenDay #SpecialGift #WelcomeDrink

Square (14)


Call Us Now: (028) 39 138 168