Fri 26 June – The Come Back of Envy

Press News

Fri 26 June – The Come Back of Envy

🎉 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐍𝐎 𝐒𝐄𝐄, 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐄𝐍𝐕𝐘 🎉
We’re re-opening, come join us soon!!

Đã khá lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ?
Suốt thời gian qua Envy Club nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người & xin lỗi chúng tôi không thể trả lời hết cho các bạn.
Không để mọi người chờ lâu – Chúng tôi đã sẵn sàng để mở cửa vào ngày 𝟐𝟔/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟎. Nhiều điều mới mẻ & bất ngờ đang chờ bạn.
LET’S COME TO PARTY!!!!

Chung tay phòng chống Covid – Envy vẫn sẽ:
⚠️ Kiểm tra nhiệt độ
⚠️ Sát trùng bằng cồn
Cho tất cả nhân viên & khách hàng ngay tại cổng.

Full Line Up

Line-up-Saturday

======

It has been a long time and we are so excited to be back. We are ready to re-open on 𝐉𝐮𝐧𝐞 𝟐𝟔 𝟐𝟎𝟐𝟎.
Many new things and surprises are waiting for you.

To keep you safe from Covid – Envy still applies the following protocol:
⚠️ Check guests’ body temperature
⚠️ Dis-infect with hand sanitizer
For all employees & customers at the door.

======
☎️ Book now – 028-39-138-168
📍 74-76 Nam Ky Khoi Nghia, district 1, HCMC

#EnvyClub #EnvyAsia #VISEHospitality #Artclub #Entertainment #Asia #Vietnam #BestClub #Saigon #HoChiMinh #TheArtOfNightLife

#ReOpening #WereBack #TheComeBackCall Us Now: (028) 39 138 168