ENVY GOT SWAG – EVERY THURSDAY

Press News

ENVY GOT SWAG – EVERY THURSDAY

AYYYE, WHAT’S GOOD PEOPLE.✌🏼✌🏼✌🏼
#TiếngViệt bên dưới ]

🤘 Yo!!! Saigon homies back to the old school Hip-hop today with Envy Club – ENVY GOT SWAG.
All about the Hip-hop and keep Hip-hop spirit neva die.
🤸‍♀️ Best Hip-hop’s DJ with dancer performance will show up tonight so what are you waiting for?!

🤘 Yo!!! Các homies Sài Gòn ơi, Hip-hop night trở lại với #ENVY – ENVY GOT SWAG.
Tinh hoa của nghệ thuật hip-hop là ở đây, đừng để tinh thần hip-hop bị dập tắt.
🤸‍♀️ Những DJ và những màn nhảy hip-hop hoành tráng sẽ xuất hiện tối nay vậy bạn còn chờ gì nữa?!

☎️ Booking now – 028-39-138-168
📍 74-76 Nam Ky Khoi Nghia, district 1, HCMc

#EnvyClub #EnvyAsia #VISEHospitality #Artclub #Entertaiment #Asia#Vietnam
#BestClub #Saigon #HoChiMinh #TheArtOfNightLife

#Every #Thursday #EnvyGotSWAG #Hiphop #HipHopNight#HipHopNeveDie #DailyEvent

Square


Call Us Now: (028) 39 138 168