WE’RE BACK – Fri 11 Sep

Press News

WE’RE BACK – Fri 11 Sep

🍾 𝐈𝐭’𝐬 𝐬𝐨 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐄𝐧𝐯𝐲 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬!! 🍾
We can’t wait to be back and party with you this weekend
– 𝐅𝐫𝐢 & 𝐒𝐚𝐭 (𝟏𝟏 & 𝟏𝟐 𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫) –

To keep you safe from 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 – Envy Club still applies the following protocol:
⚠️ Check guests’ body temperature
⚠️ Dis-infect with hand sanitizer
For all employees & customers at the door.

======
🍾 Thât tuyệt vời khi được quay trở lại cùng các bạn! 🍾
Khi công bố tin vui sẽ quay trở lại ngay trong cuối tuần này, 𝗘𝗻𝘃𝘆 rất nóng lòng để tiệc tùng với mọi người ngay cuối tuần này.

Chúng tôi vẫn sẽ luôn tuân thủ quy đinh của chính phủ trong việc phòng chống 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 bằng cách:
⚠️ Kiểm tra thân nhiệt
⚠️ Khử trùng bằng nước diệt khuẩn
Cho tất cả nhân viên & khách hàng ngay tại cổng.

☎️ Booking now – 028-39-138-168
📍 74-76 Nam Ky Khoi Nghia, district 1, HCMC
#EnvyClub #EnvyAsia #VISEHospitality #Artclub #Entertainment
#BestClub #Saigon #HoChiMinh #TheArtOfNightLife #Club

#WeAreBack #ReOpen #Open #Comeback #Covid19Call Us Now: (028) 39 138 168