𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐋𝐘 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄

Press News

𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐋𝐘 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄

Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo thông tin tạm đóng cửa này. Nhưng vì sức khỏe của Cộng Đồng, Khách Hàng & Nhân Viên – việc phòng chống & ngăn ngừa lây lan Covid-19 sẽ được ưu tiên hàng đầu.

Xin mọi người hãy luôn tự bảo vệ mình bằng những biện pháp được khuyến cáo;
😷 Mang khẩu trang thường xuyên.
🧼 Rửa tay thường xuyên phòng ngừa virus
😷 Không đi đến những nơi đông người.
🏠 Hạn chế việc đi lại nếu không cần thiết
📞 Khai báo y tế khi đi từ vùng dịch hoặc có triệu chứng của Covid-19.

——

We are very sad to inform you due to the impact of Covid-19 Envy Club will temporarily close from 31st July 2020. The health of the Community, Customers & Staffs – will be our top priority.

Protect yourself and others from the spread COVID-19 with the recommended measures;
😷 Wear a face mask regularly.
🧼 Wash your hands often to prevent the virus.
😷 Do not go to crowded places.
🏠 Limiting travel if not necessary.
📞 Medical declaration when traveling from an epidemic area or have symptoms of Covid-19

#Covid19 #Envy #EnvyClub
#Temporature #Close
#StayStrong #StaySafe #WeWillBeBack

Tags:


Call Us Now: (028) 39 138 168